Move

MOVE - your body, mind & prana

HATHA YOGA

YIN YOGA

RESTORATIVE YOGA

SOMATIC YOGA

Vi flödar genom långsamma, mjuka, rytmiska flöden. Tillåtande. Varsamma. Grundande rörelser.
En yoga som alla kan vara med på, oavsett erfarenhet. Detta är yogan för dig som vill upptäcka kroppens rytmer, flöden och språk.
Vi utgår från hathayogan och använder oss även andra typer av fria rörelser som frigör våra kroppar från blockeringar.
Du behöver inte ha utövat yoga tidigare. Klassen passar alla nivåer. I kursen väver vi också in mantra, shanting, fria rörelser, meditation, pranayama och Yoga Nidra.

 

Yin Yoga - en blandning av sött & salt. Ledordet i vårt Yin är Utforskande. Vi bjuder fortfarande in till stillhet där vi håller positionerna under en lite längre tid - och utforskar vad kroppen förmedlar & hur vi kan möta den. Den Intuitiva Yinyogan ger frihet att utforska, möta kroppens behov och vår unika konstitution - utan yttre koncept. Yin går som kurs på terminerna. I kursen väver vi också in mantra, shanting, fria rörelser, meditation, pranayama och Yoga Nidra.

 

Essensen i restorative yoga är djup återhämtning och återuppbyggnad. Vi stannar mellan 5-20 minuter i varje position i stillhet, tystnad och vila. Du bjuds in till att stanna upp, koppla av och finna stillhet. Med hjälp av olika yogapostitioner skapar vi förutsättningar för kropp, nervsystem och sinne att finna vila. I positionerna använder vi “props” i form av bolsters, klossar och filtar. Klassen passar alla oasvett yogaerfarenhet. I klassen inkluderas Yoga Nidra eller meditationspraktik. 

 

Somatisk rörelseutforskning med yoga. Med intentionen om att gå förbi "en given form". Istället leds du in till upplevelsen av kroppen, dess lager & rörelse. Här låter du kroppen (be-)röra & leda dig. Klasserna/sessionerna ser olika ut och innehåller rörelser från yogan, djuren & barnens naturliga rörelser för nervsystemsreglering, intuitiva rörelser och mycket mer. Vi arbetar aktivt med vår fascia (bindväv), våra sinnen & relationen mellan kroppens delar. En praktik som leder dig djupt genom kroppens landskap och förädlar din relation till den.