Move

MOVE - connect to the bodily wisdom

Somatisk utforskning är upplevelsen av kroppen inifrån. Embodiment syftar kring att komma tillbaka till kroppen - och uppleva dess förkroppsligande & integrerade lager. Våra kroppar är behållare för upplevelsen av livet - såväl erfarenheter, tankar & känsloliv. Genom somatik förädlar vi kontakten med kroppen och dess språk. Somatisk utforskning kan vara hjälpsamt för dig som har stressproblematik, fysiska spänningar eller önskar öka din kropps-/känslomedvetenhet.


Vi arbetar med tekniker specifikt för nervsystemsrelgering, kommunikation mellan hjärnan & nervsystem samt långsamt närmar oss kroppens språk. Allt sker i din takt! Jag som guidar dig är utbildad i somatik samt specifika metoder för nervsystem & fascia. Somatisk utforskning är för dig som längtar efter att vara mer i "Varandet" än "Görandet", för dig som önskar skapa flöde i kroppen och frihet i sinnet  Det är också för dig som känner längtan efter att fördjupa din upplevelse av kroppens landskap - och för dig som vill utforska den visdom kroppen bär. Metoden ämnar att skapa en intim, nära relation till dig som helhet - vilket därigenom påverkar din intimitet med Livet självt.


Somatisk utforskning ges som privata sessioner (om minst 4 tillfällen), grupper eller par. Sessionerna skräddarsys helt efter dig/er. Kontakta oss för bokning.

Yoga ges som öppna klasser, kurser eller privatsessioner hos oss. Läs mer om våra olika yogastilar nedan. Vi yogar utifrån det somatiska perspektivet och integrerar mantra, meditation, pranayama, shanting & asanas.

DIANA
PRIVATKLIENT SOMATISK UTFORSKNING

"Johanna vägledde mig igenom de somatiska övningarna med stor kunskap & ödmjukhet. Min första session kändes enormt befriande och jag kände hur ett stort laget av känslor som lagrats djupt inom mig, plötsligt fick rörelse och hittade sin väg ut. Jag kände inte längre samma typ av sorg/smärta och även om det finns fler laget av emotioner att skala bort, så är jag enormt tacksam för hur min kropp med lätthet tog sig igenom de tuffa övningarna".

"Tack Johanna för att du ger space för mig att lyssna på min kropp."

DIANA
PRIVATKLIENT SOMATISK UTFORSKNING

EMBODIMENT PRACTICES

HATHA YOGA

YIN YOGA

RESTORATIVE YOGA

SOMATIC YOGA

SOMATICS

Vi flödar genom långsamma, mjuka, rytmiska flöden. Tillåtande. Varsamma. Grundande rörelser.
En yoga som alla kan vara med på, oavsett erfarenhet. Detta är yogan för dig som vill upptäcka kroppens rytmer, flöden och språk.
Vi utgår från hathayogan och använder oss även andra typer av fria rörelser som frigör våra kroppar från blockeringar.
Du behöver inte ha utövat yoga tidigare. Klassen passar alla nivåer. I kursen väver vi också in mantra, shanting, fria rörelser, meditation, pranayama och Yoga Nidra.

 

Yin är en blandning av sött & salt. Ledordet i vårt Yin är Utforskande. Vi bjuder fortfarande in till stillhet där vi håller positionerna under en lite längre tid - och utforskar vad kroppen förmedlar & hur vi kan möta den. Den Intuitiva Yinyogan ger frihet att utforska, möta kroppens behov och vår unika konstitution - utan yttre koncept. Yin går som kurs på terminerna. I kursen väver vi också in mantra, shanting, fria rörelser, meditation, pranayama och Yoga Nidra.

 

Essensen i restorative yoga är djup återhämtning och återuppbyggnad. Vi stannar mellan 5-20 minuter i varje position i stillhet, tystnad och vila. Du bjuds in till att stanna upp, koppla av och finna stillhet. Med hjälp av olika yogapostitioner skapar vi förutsättningar för kropp, nervsystem och sinne att finna vila. I positionerna använder vi “props” i form av bolsters, klossar och filtar. Klassen passar alla oasvett yogaerfarenhet. I klassen inkluderas Yoga Nidra eller meditationspraktik. 

 

Somatisk rörelseutforskning med yoga. Med intentionen om att gå förbi "en given form". Istället leds du in till upplevelsen av kroppen, dess lager & rörelse. Här låter du kroppen (be-)röra & leda dig. Klasserna/sessionerna ser olika ut och innehåller rörelser från yogan, djuren & barnens naturliga rörelser för nervsystemsreglering, intuitiva rörelser och mycket mer. Vi arbetar aktivt med vår fascia (bindväv), våra sinnen & relationen mellan kroppens delar. En praktik som leder dig djupt genom kroppens landskap och förädlar din relation till den.

 

Somatisk utforskning i form av metoder & tekniker för att närma dig kroppens språk, stärka kommunikationen mellan hjärna och nervsystem och aktivt arbeta genom lager. I dessa sessioner jobbar vi helt individbaserat och sessionerna anpassas helt efter dig. Vid privatsession ses vi en gång i veckan under minst 4 veckor (möjligt även online). Sessionerna passar dig som vill stärka relationen till din kropp, dig som bär stressproblematik eller dig som vill arbeta igenom fysiska sensationer. och lager som integreras i dem. En praktik som leder djupt genom hela ditt landskap av upplevelser - och förädlar din relation till dessa. Kan också bokas av grupper eller par.

Empowering practices for  embodiment & exploration

unsplash