MoonTracker

MOONMANDALA - shifting with nature

Nedan finner du Moontracker att skriva ut för att tracka din cykel hemma. Kopiera bilden, klistra in i ett worddokument & skriv ut (du kan behöva justera inställningar för utskrift för att den ska fylla ett A4) .

I den yttersta delen kan du fylla i datum. Starta på mensens första dag.
I den mindre delen kan du fylla i V, P eller K beroende på dosha som är mest närvarande (om du är bekant med ayurveda).
I det större utrymmet beskriver du känslor, tankar, sensationer, drömmar, lust, energinivå och annat relevant.
I den lilla cirkeln längst in mot mitten kan du fylla utrymmet enligt månens fas. Det blir då visuellt och enkelt att få en överblick över din menstruationscykel.