Ayurveda

YOGA CHANDRA- ett holistiskt hälsoföretag & yogastudio

AYURVEDA


Ayurveda är ett av världens äldsta medicinska system och kommer ursprungligen från Indien. Man tror att den är ca 5000 år gammal och var från början en muntlig tradition. Ayurvedans äldsta skrift är Charaka Samhita och är en del av den vediska traditionen som också yoga och meditation härstammar från. Ordet Ayurveda betyder på sanskrit "kunskap om livet/allt levande".

Till skillnad från dagens moderna syn på människan utgår man i Ayurvedan från att varje människa är unik och därmed kräver olika typer av behandling. Man utgår från människan som helhet och tar hänsyn till det fysiska, mentala och själsliga. En stor del i detta är att förstå sin unika konstitution av Vata, Pitta och Kapha. De olika kroppskonstitutioner grundar sig på olika kombinationer av de fem grundelementen som utgör hela universum: luft, eter, eld, vatten och jord. När de fem elementen förenar sig i olika kombinationer bildas de tre bastyperna: Vata, Pitta, Kapha.

I det ayurvediska synsättet är hälsa mycket mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa innebär, inom ayurvedan, att du har balans på ett fysiskt, psykiskt och själsligt plan. Därav kan konsultationer te sig olika, ibland med mer fokus på den fysiska kroppen och andra med fokus på sinnet och de tre kvaliteterna Sattva, Rajas och Tamas.

Genom en konsultation får du större förståelse för din dosha, vad den innebär och hur du kan leva i samklang med din konstitution och därmed nå större hälsa och välmående. Du får tips på egenvård att använda dig av i din vardag så som yogiska tekniker, kost, motion eller rutiner. Även behandlingsformer kan rekommenderas (se mer under "behandlingar").

En konsultation kan hjälpa dig att se din hälsostatus från ett helhetsperspektiv, ofta med helt nya insikter.


Vi erbjuder också ayurvediska behandlingar. Läs mer här


Marmabehandling- en energibalanserande ayurvedisk behandling

Basti "dammar"- en energibalanserande ayurvedisk behandling som även används för balansering av hormonsystem, mage-tarmsystem samt värk.

Abhyanga- kommer inom kort

FaceLift- massage och behandling på huvud, ansikte och öron


Du kan välja till Lama Fera healing-behandling som tillägg till ovan behandlingar. Läs mer under fliken "behandlingar".

Copyright @YOGA CHANDRA 2020 All Rights Reserved

Yoga Chandra är den lilla personliga shalan i östra Göteborg., Bagaregården. Johanna är utbildad Hälsoutvecklare, Ayurvedisk terapeut, mindfulnessinstruktör och yogalärare. 

Hon har studerat för några av Sveriges främsta yogalärare och har en inriktning mot lugnt Hathaflow och YinYoga. 

LET YOUR INNER LIGHT SHINE

KOMMANDE EVENTSYINYOGA-KURS 6 gr

9 Nov ~ Studion @18.15


YINYOGA 2,5 timme

15 Nov ~ Studion @18.15